Skold. M-F under skolåret
Lappvik 15:55
Krogars 14:05 16:04
Hangö 14:15 16:25

 

I kraft fr.o.m. 16.8.2022
Skold. Skoldagar
M-F Måndag-Fredag
Lappvik tiderna är från Sågars om inget annat nämns