M-F skold. M-F skold. M-F skold.
Hangö 13:27* 14:27* 15:22*
Täktom 13:40 14:40 15:35
Tvärminne 13:50 14:50 15:45
Lappvik 14:00 15:00 15:55

 

I kraft fr.o.m. 16.8.2022
M-F Måndag – Fredag
M-S Måndag – Söndag
Tiderna i Lappvik är vid Sågars om inget annat nämns
Alla rutter kör Sanduddsvägen – Hamnvägen
* Startar från Halmstadsgatan, Centralskolans hållplats