M-F skold.M-F skold.M-F skold.
Hangö13:3014:3015:25
Täktom13:4014:4015:35
Tvärminne13:5014:5015:45
Lappvik14:0015:0015:55

 

I kraft fr.o.m. 5.6.2017
M-FMåndag – Fredag
M-SMåndag – Söndag
Tiderna i Lappvik är vid Sågars om inget annat nämns
Alla rutter kör Sanduddsvägen – Hamnvägen