Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (1999/523)

Registeransvarig

Hangö Trafik, Friman & Co
Sandövägen 23
10960 Hangö
FO-nummer 0103108-7

Kontaktperson i ärenden angående registret

Marcus Friman
tfn +358 19 248 1004
marcus.friman@frimanresor.fi

Registrets namn

Frimanresor.fi kundregister

Regelmässiga informationskällor

Personen har registrerat sig som Hangö Trafik, Friman & Co:s kund eller beställt resor genom Frimanresor.fi.

Registrets användningsändamål

Syftet med kundregistret är uppehållandet av Hangö Trafik, Friman & Co:s kundregister samt arkivering och behandling av kundernas beställningar. Uppgifter kan också användas för utveckling av Hangö Trafik, Friman & Co:s verksamhet samt i statistiska syften. Vid behandlingen av personuppgifter följs personuppgiftslagen.

Hangö Trafik, Friman & Co har rätt att publicera uppgifterna i kundregistret som elektronisk eller tryckt lista, om inte kunden speciellt förbjuder detta. Med lista menas t.ex. postningsetiketter för direktpostningar. Kunden har rätt att förbjuda publicering av
uppgifterna genom att meddela detta till Hangö Trafik, Friman & Co:s kundtjänst, e-post info@frimanresor.fi eller till personen som handhar registerförfrågningar.

Uppgifter som ingår i registret

Registret innehåller följande uppgifter:
Personens för- och efternamn
e-postadress
Postadress
Telefonnummer
Uppgifter om bearbetade beställningar
Uppgifter om Postens uppföljningskod

Överlåtande av kunduppgifter

Den registeransvarige överlåter inte kundernas personuppgifter åt utomstående. De personuppgifter som registrerats förintas på begäran av personen i fråga.

Princip för registerskydd

Personuppgifterna bevaras konfidentiellt. Användningsrätt till registret kräver användningsrätt till Hangö Trafik, Friman & Co:s interna nätverk. Registret finns på Hangö Trafik, Friman & Co:s server som är skyddad med lösenord.

Bekanta dig också med...

Om Friman resor

Hangö Trafik, Friman & Co är ett familjeföretag, som grundades år 1967. Hangö Trafik är registrerad researrangör sedan 1995.

Våra bussar

Hangö Trafik har idag en modern busspark, bestående av åtta bussar. Den minsta bussen har 19 platser och den största 50.

Be om en offert

Fyll i formuläret för offertförfrågan och berätta närmare om er grupps resplaner så kontaktar vi er med en skräddarsydd offert.