M-F skold.M-F skold.
Lappvik07:30 08:30
Tvärminne07:40 08:40
Täktom07:50 08:50
Hangö08:05 09:05

 

I kraft fr.o.m. 16.8.2022
M-FMåndag-Fredag
Skold.Skoldagar
Lappvik tiderna är från Sågars om inget annat nämns.
Alla turer kör rutten Hamnvägen – Sanduddsvägen