M-F skold. M-F skold.
Lappvik 07:30 08:30
Tvärminne 07:40 08:40
Täktom 07:50 08:50
Hangö 08:05 09:05

 

I kraft fr.o.m. 16.8.2022
M-F Måndag-Fredag
Skold. Skoldagar
Lappvik tiderna är från Sågars om inget annat nämns.
Alla turer kör rutten Hamnvägen – Sanduddsvägen