M-F under skolåretM-F
Hangö07:07107:20
Krogars07:20 07:35
Lappvik07:2507:40ö

OBS! 7.20 STARTEN KÖRS EJ UNDER PERIODEN 18.3-13.4.2020

I kraft fr.o.m. 5.6.2017
1Från korsningen Esplanadnen / Halmstadsgatan
öHållplatsen vid Öby vägskäl
Skold.Skoldagar
M-FMåndag-Fredag
Lappvik tiderna är från Sågars om inget annat nämns