M-F under skolåret M-F+
Hangö 07:071 7:15
Krogars 07:20 7:30
Lappvik 07:25 7:35

 

I kraft fr.o.m. 16.8.2022
1 Från korsningen Esplanaden / Halmstadsgatan
ö Hållplatsen vid Öby vägskäl
Skold. Skoldagar
M-F+ Måndag-Fredag under skolåret (Axxell Karis)
Lappvik tiderna är från Sågars om inget annat nämns