Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä

Hangon Liikenne, Friman & Co
Santalantie 23
10960 Hanko
Y-tunnus: 0103108-7

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Marcus Friman
puhelin +358 19 248 1004
marcus.friman@frimanmatkat.fi

Rekisterin nimi

Frimanmatkat.fi asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Hangon Liikenne, Friman & Co:n asiakkaaksi tai tilannut matkoja Frimanmatkat.fi -verkkopalvelussa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Hangon Liikenne, Friman & Co:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Hangon Liikenne, Friman & Co:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Hangon Liikenne, Friman & Co:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Hangon Liikenne, Friman & Co:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info@frimanmatkat.fi tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Hangon Liikenne, Friman & Co:n ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Princip för registerskydd

Personuppgifterna bevaras konfidentiellt. Användningsrätt till registret kräver användningsrätt till Hangö Trafik, Friman & Co:s interna nätverk. Registret finns på Hangö Trafik, Friman & Co:s server som är skyddad med lösenord.

Tutustu myös näihin...

Tietoa Friman matkoista

Hangon Liikenne, Friman & Co on vuonna 1967 toimintansa aloittanut perheyhtiö. Friman Matkat on vuodesta 1995 lähtien rekisteröity matkanjärjestäjä.

Linja-automme

Linja-autoja on tänä päivänä yhteensä kahdeksan. Kalusto on korkeatasoinen ja uudenaikainen. Pienimmässä linja-autossa on 19 paikkaa ja suurimmassa 50.

Pyydä tarjous

Täytä tarjouspyynnön lomake ja kerro lähemmin ryhmäsi matkasuunnitelmista niin otamme yhteyttä räätälöidyn tarjouksen kera.