1 kväll
Längd
Helsingfors
Plats
23.11.2024
Datum

HAMLET

på Svenska Teatern lördagen den 23.11.2024 kl. 19:00

Klassikernas klassiker

Hamlet av William Shakespeare – ett tidlöst mästerverk får nytt liv i Dritëro Kasapis iscensättning.

Världens kanske mest kända teaterstycke, där den unga plågade mannen med dödskallen i handen uppfattas av många som sinnebilden för själva teaterkonsten. Generationer av teatermakare har förmått tolka sin samtid genom Hamlet och skådespelet har gång på gång fått ny aktualitet.

Dritëro Kasapis tolkning fokuserar på den generationskonflikt som finns beskriven i Hamlet och som är aktuell även i vår samtid.

Världen står i brand just nu, både genom flera krig och den ständigt fortskridande klimatkatastrofen. Även i Hamlets värld är det krig och hotet om undergång finns hela tiden i bakgrunden. I Kasapis tolkning står de unga huvudpersonerna Hamlets och Ofelias värderingar och livsåskådning på kant med den äldre generationens själviska och hänsynslösa livsföring och hållningslöshet.

Kasapi har komprimerat texten och reducerat rollerna, men alla teman i Hamlet finns kvar och framträder förstärkta av vår samtid i denna vildsinta och brännande tolkning.

Pris :     80 EUR  bussresa och biljett på parkett

Boka senast 21.10.2024

OBS! Begränsat antal platser
Minimideltagarantal

Foto: Kasper-Dalkarl