Lappvik – Tvärminne – Hangö

M-F under skolåret
Lappvik 07:30
Koverhar
Tvärminne 07:40
Täktom 07:50
Hangö 08:05

 

I kraft fr.o.m. 27.8.2018
M-F Måndag-Fredag
M-S Måndag-Söndag
Lappvik tiderna är från Sågars om inget annat nämns

Alla turer kör rutten Hamnvägen – Sanduddsvägen

M-F under skolåret
Hangö 15:25
Täktom 15:35
Tvärminne 15:45
Koverhar
Lappvik 15:55

 

I kraft fr.o.m. 5.6.2017
M-F Måndag-Fredag
M-S Måndag-Söndag
Lappvik tiderna är från Sågars om inget annat nämns

Alla turer kör rutten Sanduddsvägen – Hamnvägen