Hangö – Lappvik (väg 25)

M-F under skolåret M-F
Hangö 07:07 1 07:20
Krogars 07:20 07:35
Koverhar
Lappvik 07:40 

 

Skold. M-F under skolåret
Lappvik 15:55
Krogars 14:05 16:05
Forcit
Hangö 14:15 16:25

 

I kraft fr.o.m. 5.6.2017
Skold. Skoldagar
1 Från korsninen Esplanadnen / Halmstadsgatan
M-P Måndag-Fredag
M-S Måndag-Söndag
Lappvik tiderna är från Sågars om inget annat nämns