Hangö – Ekenäs – Karis

(Lojo – Helsingfors – Åbo)

M-F M-F skold. 
Hangö 07:20  6:50
Lappvik 07:40
Ekenäs 08:00  7:25       1
Karis 08:20

 

I kraft fr.o.m. 5.6.2017
 1: Bussbyte till Ampers buss som åker via Karis och Lojo till Helsingfors