Ekenäs – Hangö

M-F under skolåret  M-F skold.
Ekenäs 10:50  16:05
Lappvik 11:05                           5  16:20
Tvärminne  11:15
Hangö 11:35  16:45

 

I kraft fr.o.m. 5.6.2017
5 Kör rutten Sanduddsvägen – Hamnvägen